tuinontwerp - boombeheer - speelgroen

Daar waar zojuist nog niets anders dan een peilloze duisternis was geweest, 

glansde nu te midden van zwarte schaduwen een klein dorpje op, 

met een paar boomgaarden, weiden en velden, 

groen fonkelend als het Eiland der Zaligen, 

en terwijl wij naast het paard en de wagen over de pasweg omlaag liepen, 

werd alles lichter en lichter, 

de berghellingen kwamen stralend uit het donker tevoorschijn, 

het fijne, door de wind gebogen gras flakkerde op, 

beneden aan de oever van de beek begonnen de zilveren wilgen te schitteren, 

en weldra kwamen we vanuit de kale hoogten weer onder de struiken en bomen terecht, 

onder de zachtjes ritselende eiken, de ahornen en de lijsterbessen 

die reeds overal vol rode bessen zaten.

 

W. G. Sebald

beeld: Ara Güler